Potpisan ugovor o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti

23 decembar 2011

Dana 23. decembra 2011. godine gospodin Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, i gospodin Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti su potpisali ugovor o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Na ovaj način je samo dokumentovana dugogodišnja uspešna saradnja Uprave i Komisije za hartije od vrednosti. Kontinuirana razmena informacija koje su važne za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma će svakako doprineti daljem razvoju sistema u ovoj oblasti.