Potpisan sporazum sa Velikom Britanijom

27 april 2011

Dana 16. marta 2011. godine, tokom zasedanja Egmont grupe, Uprava za sprečavanje pranja novca je potpisala sporazum o saradnji i razmeni informacija sa finansijsko-obaveštajnom službom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, čime je unapređena saradnja sa ovom službom.

Uprava je do sada potpisala dvadeset i sedam (27) sporazuma o saradnji sa inostranim FOS. Spisak država sa čijim je finansijsko-obaveštajnim službama Uprava potpisala sporazume možete pogledati u priloženom dokumentu.