Potpisan sporazum o saradnji sa Privrednim savetnikom

29 februar 2012

 Dana 29.2.2012. godine Uprava je potpisala sporazum sa Privrednim savetnikom, izdavačem stručnih časopisa i publikacija iz oblasti finansijskog konsaltinga, revizije i računovodstva. Sporazumom je predviđeno da će Uprava objavljivati obrazloženja i komentare propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i stručne tekstove, u publikacijama Privrednog savetnika. Takođe, u najskorije vreme biće precizirani  modaliteti saradnje u edukaciji obveznika, pre svega računovođa i revizora, kojima u tekućoj godini predstoji polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je nadležna za nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma  od strane ovlašćenih revizora i društava za reviziju i preduzetnika i pravnih lica koji pružaju računovodstvene usluge, tako da će saradnja sa Privrednim savetnikom na pravi način približiti ovu grupu obveznika i Upravu kao nadzorni organ u pogledu obaveza po zakonu i načina njihovog ispunjavanja.