Potpisan sporazum o saradnji sa FOS Japana

05 jun 2024

 

Dana 4. 6. 2024. godine, v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović potpisao je sporazum o saradnji i razmeni informacija sa finansijskoobaveštajnom službom Japana. Sporazum je bitan element u saradnji između dve finansijskoobaveštajne službe budući da otvara mogućnost nesmetane i brze razmene finansijskoobaveštajnih podataka preko zaštićenog vebsajta Egmont grupe.

 

Sporazum o saradnji potpisan je na marginama 30. plenarnog zasedanja Egmont grupe koje se održava od 2. do 7. juna 2024. godine.

 

Egmont grupa je telo koje čine finansijskoobaveštajne službe 174 države i jurisdikcije sveta koje razmenjuju informacije preko zaštićenog vebsajta kao i stručna znanja i iskustva kroz rad različitih radnih grupa Egmont grupe.

 

Finansijskoobaveštajne službe su centralni državni organi zaduženi za prijem, analizu i prosleđivanje finansijskoobaveštajnih podataka u slučaju sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma.

 

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijskoobaveštajna služba Republike Srbije koja je članica Egmont grupe od 2003. godine.