Potpisan sporazum o saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije

11 septembar 2013

Dana 11. 09. 2013. godine Uprava za sprečavanje pranja novca potpisala je sa Agencijom za borbu protiv korupcije sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koruptivnih krivičnih dela.

Ovim  sporazumom se unapređuje razumevanje i međusobna komunikacija između ove dve institucije sa ciljem poboljšavanja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja krivičnih dela organizovanog kriminala, a pre svega pranja novca i korupcije.

Kontinuirana razmena informacija koje su važne za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma će svakako doprineti daljem razvoju sistema u ovoj oblasti, uzimajući u obzir i činjenicu da koruptivna krivična dela spadaju u glavne izvore pranja novca u Srbiji.