Potpisan sporazum o saradnji i razmeni informacija sa Južnoafričkom Republikom

24 avgust 2012

Dana 24. avgusta 2012. godine, direktor Uprave, gospodin Aleksandar Vujičić je potpisao sporazum o saradnji i razmeni informacijama sa finansijskoobaveštajnom službom Južnoafričke Republike. Sporazumom se saradnja sa ovom državom podiže na viši nivo, a ukupan broj sporazuma koje je Uprava za sprečavanje pranja novca potpisala do danas broji 36.