Obuka za tužioce u Zrenjaninu

20 mart 2012

 

U saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom i Američkom ambasadom u periodu 23-24. marta 2012. godine u Zrenjaninu se održava praktična obuka za tužioce Apelacionog tužilaštva u Beogradu za rad na predmetima iz oblasti hartija od vrednosti i tržišta kapitala. Ovakav tip obuke zasniva se na tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma, koje je Uprava u saradnji sa OEBSom definisala i opisala, i nedavno objavila u formi zbirke stručnih tekstova poteklih iz praktičnog rada i iskustva Uprave. Slične obuke predviđene su u bliskoj budućnosti  i za Apelaciona tužilaštva iz Novog Sada, Kragujevca i Niša.