Obuka za tužioce - rad na hipotetičkim slučajevima

31 Maj 2012

Na Zlatiboru se 1-2. juna 2012. godine održava radionica pod nazivom Istrage pranja novca – rad na hipotetičkim slučajevima. Radionica je namenjena tužiocima a organizuju je OEBS, Kancelarija stalnog pravnog savetnika pri Američkoj ambasadi u Beogradu i Uprava. za sprečavanje pranja novca. Predstavnici Uprave predstaviće na praktičan način faze pranja novca, sa posebnim osvrtom na ključne pojmove u trgovanju hartijama od vrednosti, poput namenskih računa, preknjižavanja, ugovora sa brokersko-dilerskim društvima, itd. Metodologija rada zasniva se na izdatim tipologijama pranja novca u Republici Srbiji – publikaciji od velikog značaja, na kojoj su radili zajedno predstavnici Uprave i OEBSa. Planiraju se slične radionice u najskorije vreme.