Nove preporuke FATF

24 februar 2012

 

Na plenarnom sastanku FATF 16.2.2012. godine u Parizu donete su nove preporuke, pod nazivom Međunarodni standardi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Novim preporukama objedinjeno je nekadašnjih 40 preporuka za borbu protiv pranja novca i 9 specijalnih preporuka za borbu protiv finansiranja terorizma, uvedena je preporuka za procenu rizika na nacionalnom nivou a takođe se tretira i pitanje širenja oružja za masovno uništenje.

Nove preporuke možete naći na vebsajtu FATF - www.fatf-gafi.org.