Konferencija za ovlašćena lica u oblasti tržišta kapitala

26 mart 2012

U okviru MOLI projekta od 28-30. marta 2012. godine u Aranđelovcu se održava konferencija o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, namenjena ovlašćenim licima u sektoru hartija od vrednosti i tržišta kapitala. Konferenciju organizuje projektni tim Saveta Evrope, Komisija za hartije od vrednosti i Uprava, a zamišljena je kao mesto susreta profesionalaca iz zemlje i inostranstva. Zaključci sa konferencije svakako će doprineti još većoj usaglašenosti u primeni relevantnih propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.