Komitet Manival objavio godišnji izveštaj za 2012. godinu, 15. avgust 2013. godine

15 avgust 2013

Komitet eksperata Manival koji je zadužen za ocenjivanje sprovođenja zakona iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u zemljama članicama Saveta Evrope objavio je 26. juna 2013. godine godišnji izveštaj o svom radu.

Ovaj izveštaj sadrži informacije o aktivnostima ovog komiteta kao i o saradnji sa drugim međunarodnim subjektima koji se bave sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. U izveštaju se nalaze i objedinjeni zaključci sprovedenih evaluacija i usvojenih izveštaja o napretku za 2012. godinu.

U izveštaju komitet Manival pominje i dostignuća i napretke koji su ostvareni u Srbiji na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Izveštaj možete pročitati ovde

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2012_AnnualReport_en.pdf