39.plenarni sastanak Manivala

28 jun 2012

U periodu od 2-6. jula 2012. godine u Strazburu se održava 39. plenarni sastanak Komiteta Manival pri Savetu Evrope. Delegaciju  Republike Srbije čine predstavnici Uprave, MUPa, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti. Kao i uvek, na sastanku će se razmatrati izveštaji o izvršenoj evaluaciji sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u nekoliko država, a ovog puta Srbija ima ulogu aktivnog učesnika koji će postavljati pitanja delegaciji Gruzije u vezi sa mehanizmima za sprovođenje zakona.