Unapređenje koordinacije nadzornih organa, Uprave i pravosudnih organa, Beograd, 18.10.2019. godine

21 oktobar 2019

 Organizujući panel diskusiju koja je bila posvećena unapređenju koordinacije nadzornih i pravosudnih  organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u otkrivanju sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, sa posebnim naglaskom na matricu rizika za supervizore,  Uprava je u petak, 18. oktobra 2019. na jednom mestu okupila predstavnike Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Uprave za igre na sreću, Javnobeležničke komore, Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal. Gost predavač bio je međunarodno priznati ekspert Jehuda Šefer.

Na panelu je bilo reči i o modalitetima pravljenja uzoraka klijenta/ transakcija tokom postupka nadzora, o tome na koji način se može utvrditi da je obveznik sproveo sve potrebne aktivnosti i mere u otkrivanju sumnjivih aktivnosti (odnosno koja su pitanja obavezna za obveznike  i koja je realna mogućnost obveznika u otkrivanju sumnjivih aktivnosti).

Panel diskusija je bila mesto na kojoj se razgovaralo i o tome šta bi trebalo da bude u fokusu tokom nadzora, o tome  koja pitanja treba da postavljaju supervizori i šta je od posebnog interesa za pravosudne organe kako bi se prikupili validni dokazi. Tokom rada, razgovaralo se i o tome koja su očekivanja tužilaca u pogledu primljene dokumentacije u odnosu na stvarnu mogućnost supervizora da prikupe navedenu dokumentaciju. Deo panela bio je posvećen koordinaciji između Finansijsko obaveštajnih službi (FOS) i supervizora, odnosno tome kada ove službe zahtevaju poseban nadzor i kada nadzorni organi obaveštavaju FOS o sumnjivim aktivnostima.

Panel diskusija je  zaključena je predstavljanjem međunarodne prakse u razmeni informacija između nadzornih organa, FOSa i pravosudnih organa i konkretnom studijom slučaja.

Panel diskusija je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.