Potpisan Sporazum o saradnji

07 oktobar 2021

U cilju uspostavljanja i zajedničkog korišćenja veb aplikacije, u skladu sa Smernicama za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma, a koje su usvojene Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 021-4479/2019, od 3. maja 2019. godine, potpisan je Sporazum o saradnji o vođenju jednoobraznih evidencija o podacima u cilju usmeravanja i usklađivanja rada na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma i procene efikasnosti i delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Sporazum je potpisan između Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Uprave carina, Poreske uprave, Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i Vrhovnog kasacionog suda. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, nadležne institucije su se složile da se, u skladu sa Smernicama za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma, uspostavi veb aplikacija sa ciljem vođenja jednoobraznih evidencija za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, a koja omogućava praćenje kretanja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, povećanje efikasnosti u obavljanju poslova i pružanje podrške pri prikupljanju, razmeni i čuvanju podataka, formiranju i vođenju registara, analizi rizika, analizi podataka i izveštavanju. Pored navedenog aplikacija omogućava i određene statističke preglede, na osnovu kojih se mogu izvoditi strateški zaključci o efikasnosti i delotvornosti sistema u predmetima pranja novca i finansiranja terorizma.