Najavljene prezentacije izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

20 februar 2020

Dana 24. januara 2020. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije, predstavnici Grupe za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima Uprave za sprečavanja pranja novca predstavili su ovlašćenim licima i članovima izvršnih odbora banaka nadležnim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 91/19 – u daljem tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu dana 1.januara 2020. godine.

 U drugom delu prezentacije izmena i dopuna Zakona, predstavnici Uprave i Narodne banke Srbije odgovarali su na pitanja prisutnih predstavnika banaka, a pitanja i odgovori nalaze se na sajtu Uprave u delu Publikacije – Stručni tekstovi.

(http://www.apml.gov.rs/cyr54/tdoc/Stručni-Tekstovi.html)

 Obaveštavamo vas da će izmene i dopune Zakona, kao i obaveze po Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (Službeni glasnik RS, br. 29/15, 117/17 i 41/18) biti predstavljene i drugim obveznicima.

 U prostorijama Privredne komore Srbije, sa početkom u 10,00 časova zakazane su prezentacije za sledeće obveznike:    

 24. februar 2020. - društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i brokersko-dilerska društva;

25. februar 2020. - davaoci finansijskog lizinga, institucije elektronskog novca, platne institucije i faktoring društva i

26. februar 2020 - društva za osiguranje koja poseduju dozvolu za obavljanje životnih osiguranja i društva za posredovanje u osiguranju kada obavljaju poslove posredovanja u životnim osiguranjima.