Spisak kandidata za polaganje pismenog dela stručnog ispita u ispitnom roku oktobar I dana 18.10.2021.godine

06 oktobar 2021

Obaveštavamo kandidate da će pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica biti održan 18.10.2021. godine sa početkom u 16 i 18 časova u velikoj sali na šestom spratu, zgrada u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo). Kandidati su podeljeni u dve grupe, shodno čemu je potrebno da provere tačno vreme polaganja. Spisak kandidata i njihovo vreme polaganja se nalazi u spisku u nastavku vesti.

 

Molimo kandidate da na polaganje dođu 15 minuta ranije.