Spisak kandidata koji su u oktobarskom ispitnom roku (24.10.2022. godine i 27.10.2022. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

28 oktobar 2022

 

Radovan Zubac

Miloš Đajić

Branka Gajdašević

Tanja Bosiljčić

Marko Tešić

Jovana Janićijević

Darko Tasić

Angelina Kojić

Veljko Stanojević

Danijela Vukosavljević

Marija Stojković Rupić

Goran Turudić

Snežana Tašković

Pavle Ristić

Tijana Ristić

Nina Vuković

Mirjana Vrhovski

Natalija Dutina Vranka

Vladimir Kutlača

Doroteja Đurković

Milan Đurmez

Jovana Novaković

Olja Drašković Crevar

Ines Radović 

 

Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.