Spisak kandidata koji su u oktobarskom ispitnom roku (23.10.2023. godine i 26.10.2023. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

27 oktobar 2023

Nikolina Miladinović

Neven Zoraja

Svetlana Petrović

Vesna Vučetić

Maja Stjepanović

Katharina Radivojević

Jelena Vuksan Stanojčić

Dragana Marković

Tanja Jović

Dušan Stanojlović

Ivan Ilić

Jelena Marinković

Irma Bilalović

Tatjana Stojiljković

 

Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.