Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (29.5.2023. godine i 1.6.2023. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

02 jun 2023


Jelena Hadžić

Milena Majstorović

Marija Dumić

Bojana Obradović

Ivana Šarančić

Marko Milikić

Aleksandra Todorović

Svetlana Stojanović

Nikola Dašić

Andrijana Simić

Kristina Srdić

Mirela Arsić

Mališa Kostandinović

Marija Kostandinović

Jelena Šunjka

Marija Brus Vidaković

Biljana Todorović

Petar Šukara

Marko Šukara

Mirjana Paunović

Valentina Đorđević

Jelena Lazić

 

Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje posova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.