Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (20.5.2024. godine i 23.5.2024. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

24 Maj 2024


Aleksandra Vuković

Jelena Đipalo

Jelena Orlović

Ivana Duvnjak

Jovan Jovanović

Ivana Kostić

Jelena Radovanović

Jovana Petrović

Sonja Kapor

Miroslav Grbić

Branislav Rašeta

Marko Gašparac

Aleksandar Ilić

Tamara Mišković

Dragan Kalušević

Katarina Nikolić

Marija Minić

Tijana Babić

Jelena Antić

Jelena Vidović


Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.