Profesionalno i samostalno pranje novca

29 septembar 2020


Uprava za Sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovala je 9. septembra 2020. godine vebinar na temu profesionalnog i samostalnog pranja novca. Pored Miljka Radisavljevića iz Republičkog javnog tužilaštva i Jelene Pantelić, savetnice direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, koji su se učesnicima obratili na početku vebinara i učestvovali u paneli diskusiji, vodeći predavač na ovom vebinaru bio je Jehuda Šafer, međunarodno priznat ekspert u oblasti pranja novca. Vebinar je bio namenjen predstavnicima sudova, Tužilaštva za organizovani kriminal i Posebnih odeljenja tužilaštava za borbu protiv korupcije.  

Dvočasovni vebinar je bio koncipiran tako da su učesnici imali prilike da čuju više o pojmovnom određenju samostalnog krivičnog dela pranja novca i profesionalnom pranju novca, a takođe i o delotvornosti u sprovođenju istraga i krivičnom gonjenju pranja novca na svetskom nivou. Gospodin Šafer je u svom predavanju istakao da većina finansijsko-obaveštajnih službi izrađuje prijave sumnjivih transakcija prilično dobrog kvaliteta, ali je policiji i tužilaštvu ipak teško da te podatke pretvore u stvarne predmete. Iz tog razloga, učesnicima vebinara predstavio je neke od najboljih praksi i studija slučaja u vezi sa predmetima profesionalnog i samostalnog pranja novca.

Deo svog predavanja, gospodin Šafer je posvetio istragama i krivičnim gonjenjima za pranje novca, ističući da su i istrage i gonjenja prilično teški i komplikovani procesi stoga što vrlo često nedostaje pravni osnov za gonjenje ili stoga što se u nedovoljnoj meri koriste izveštaji o sumnjivim transakcijama.

Gospodin Šafer je govorio i o finansijskim istražnim tehnikama koje se mogu koristiti, i tako istakao: „Kada se pokrene istraga, može se koristiti fizičko praćenje, ali fizičko praćenje koje je usmereno ne na učinioce predikatnih krivičnih dela, već na "perače novca", na kurire koji deponuju gotovinu, podižu gotovinu sa bankomata, prikupljanje dokaza od ljudi koji drže određenu imovinu i tvrde da su bona fide vlasnici. Dakle moramo znati ko zaista vozi auto, ko zaista živi u kući“, rekao je Šafer. „Tu su i intervjui, profesionalno ispitivanje bankara, ljudi iz finansijskog sveta, izdavanje naloga za praćenje računa za tajno praćenje prometa po računu, nalozi za pretres za traženje dokumentacije, ne samo povezane sa narkoticima ili gotovinom, već i trgovinske dokumentacije, dokumentacije o osnivanju privrednih društava, i bilo koje druge dokumentacije koja može biti značajna za dokazivanje pranja novca“, zaključio je Šafer u delu svog obraćanja vezanom za finansijske istražne tehnike.

Na kraju svog obraćanja, gospodin Šafer je istakao da je potrebno da u borbu protiv pranja novca budu uključene sve institucije u sistemu za borbu protiv pranja novca. „U dokazivanju pranja novca potrebni su nam dokazi koje nam mogu obezbediti poreski organi, finansijsko obaveštajna služba, tradicionalni dokazi, posredni dokazi, veštačenja. Potrebno je da na bolji način koristimo proizvode finansijsko obaveštajne službe. Finansijsko obaveštajna služba treba da unapredi svoje proizvode za svoje klijente- u ovom slučaju to su policija i tužilaštvo. I konačno, potrebno je da pokrenemo delotvornije mehanizme za koordinaciju“, zaključio je Šafer na kraju svog obraćanja.

Vebinar je organizovan u okviru Projekta  „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.