Obuka računovođa održana dana 16.5.2024. godine u Privrednoj komori Srbije

24 Maj 2024

 

U Beogradu je dana 16. 5. 2024. godine, u organizaciji Privredne komore Srbije, održana još jedna u nizu obuka na kojoj su predstavnici Uprave govorili na temu donetih Tipologija pranja novca i Trendova i modaliteta finansiranja terorizma u Republici Srbiji., kao i primeni softvera za označena lica. Nakon izlaganja predstavnika Uprave, Danijele Tanić-Zafirović, šefa odseka za nadzor, i Igora Grbovića, inspektora, prisutni su bili u prilici da postavljaju pitanja i aktivno učestvuju u diskusiji na sve teme koje se se tiču primene Zakona o sprečavanju pranja novca, kao i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje..

Obostrani je zaključak da je obuka bila uspešna, što potvrđuje i veliki broj prijavljenih učesnika koji su obuku pratili kako neposredno, tako i putem onlajn platforme.