Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 1.4.2022. godine

04 april 2022

Dana 1.4.2022. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL (Da’esh), Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima i subjektima usvojio je izmene i dopune sankcionih listi koje se odnose na ISIL (Da’esh) i Al-Kaida.

Lista sankcija prema ISIL i Al-Kaidi redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi na sledećem linku: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema ISIL i Al-Kaidi. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.