Dana 23.10.2023. godine održan pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence

24 oktobar 2023

Dana 23.10.2023. održan je pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Imena kandidata koji su položili pismeni deo, kao i vreme dolaska na usmeno polaganje, nalaze se u spisku. Obaveštavamo kandidate koji su položili pismeni deo ispita da će usmeni deo biti održan 26.10.2023. godine u velikoj sali na šestom spratu u zgradi u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo).