Dana 18.04.2022. godine održan pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence

19 april 2022

Dana 18.04.2022. godine održan je pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Imena kandidata koji su položili pismeni deo, kao i vreme dolaska na usmeno polaganje, nalaze se u spisku. Obaveštavamo kandidate koji su položili pismeni deo ispita da će usmeni deo biti održan 20. 04. 2022. godine u velikoj sali na šestom spratu u zgradi u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo).