Spisak kandidata koji su u oktobarskom ispitnom roku (18.10.2021. godine i 21.10.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

25 oktobar 2021

Branislav Manojlović

Nikola Medulović

Momčilo Ristić

Vladimir Vučković

Tijana Janković

Jovana Janković


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje posvova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.