Spisak kandidata koji su u novembarskom ispitnom roku II (22.11.2021. godine i 26.11.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

29 novembar 2021

Kristina Milenković

LJubica Đajić

Nataša Marinković

Ana Milinković Luković

Ana Đolović

Ana Miljević

Miroslav Srbljanović

Danijela Mladenović

Nebojša Matović

Lidija Obradović

Snežana Šarac

Iva Todorović

Aleksandra Pavlović

Milena Đukić

 

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.