Spisak kandidata koji su u martovskom ispitnom roku roku (15.03.2021. godine i 17.03.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

23 mart 2021

1. Maja Perić
2. Miloš Radusinović
3. Milunka Milanović
4. Aleksandra Mežić
5. Slađana Stanojević
6. Nada Babović
7. Jovana Stevanović
8. Dušica Živanović
9. Svetozar Peković
10. Marija Horvat
11. Stana Maksimović
12. Mirjana Milić
13. Nenad Jovičić
14. Lazar Petrović
15. Tijana Efendić
16. Aleksandra Milonjić
17. Katarina Vasilijević Vujinović
18. Dragana Plavša
19. Dragan Đorđević
20. Vesna Radičević
21. Vladimir Lukić
22. Dejan Uzunović
23. Tanja Prokić
24. Vladimir Luković
25. Bojana Babanić
26. Nedeljka Marković
27. Zlata Novaković
28. Nemanja Bogosavljević

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.