Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku roku (24.05.2021. godine i 27.05.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

28 Maj 2021

Marko Kocev

Jelena Mihajlović

Igor Pap

Jelena Kondić

Marija Popović

Jelena Šljivar

Jugana Kutlača

Slađana Kanački

Marijana Dukić

Zoran Janković

Maja Milojević Kolarević

Gordana Kuzman

Biljana Zeljković

Marjana Nedeljković

Vladimir Kalendarović

Jelena Novaković

Saša Brašić

Goran Sorak

Lazar Đelošević

Jelena Punoševac

Dušica Nikoloski


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.