Smernice FATF za određene sektore

11 septembar 2019

FATF (Financial Action Task Force) osim svojih Četrdeset preporuka i tumačenja uz te preporuke redovno objavljuje i smernice, koje nisu obavezujućeg karaktera, ali čija je svrha da pomognu različitim učesnicima u sistemima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma da se adekvatno usklade s preporukama i bolje razumeju standarde FATF. U toku 2019. godine, FATF je objavio četiri dokumenta u kojima se daju smernice za analizu i procenu rizika u četiri sektora. Do smernica možete doći preko sledećih linkova:

-          Smernice o pristupu zasnovanom na analizi i proceni rizika kod pravničkih profesija: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-legal-professionals.html

-          Smernice o pristupu zasnovanom na analizi i proceni rizika kod računovođa: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-accounting-profession.html

-          Smernice o pristupu zasnovanom na analizi i proceni rizika u vezi sa aktivnostima sa virtuelnom imovinom i licima koja pružaju usluge u vezi sa virtuelnom imovinom: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

-          Smernice o pristupu zasnovanom na analizi i proceni rizika u sektoru delatnosti lica koja pružaju usluge osnivanja i vođenja trastova i privrednih društavahttp://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-trust-company-service-providers.html.