Prijava za polaganje stručnog ispita u Pančevu

07 avgust 2012

Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga na području Južnog Banata održaće se u Pančevu 4. septembra 2012. godine u prostoru Regionalne privredne komore Pančevo, Zmaj Jovina 1a (sala na prvom spratu). Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o tačnom vremenu polaganja stručnog ispita.

Rok za prijavu za polaganje stručnog ispita koji će se održati dana 4. septembra 2012. godine u Pančevu ističe 20. avgusta 2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. U prijavi obavezno naglasiti da se kandidat prijavljuje za polaganje u Pančevu. Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. Obrazac za prijavu, kao i podatak o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

I Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za računovođe je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.