Predstavnici Uprave učestvovali na Danima računovođa u Vrnjačkoj Banji, 3.10.2019. godine

07 oktobar 2019

Na poziv Privredne komore Srbije i u organizaciji iste, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su dana 3. 10. 2019. godine uzeli učešće na stručnom skupu pod nazivom  „Dani računovođa“, koji je održan u Vrnjačkoj Banji.

Na navedenom stručnom skupu je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, primeni Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, kao i pratećih sektorskih smernica, sa posebnim osvrtom na Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju.