Predstavljene Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma

07 oktobar 2019

Subotica, 27. septembar 2019.

U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za Sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je još jednu u nizu obuka namenjenu svim obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnici banaka, ovlašćenih menjača, brokersko-dilerskih društava, platnih institucija, posrednika u zakupu i prometu nepokretnosti, računovođa, revizorski društava, javnih beležnika i advokata iz Novog Sada, Subotice, Kikinde i Sombora, imali su prilike da se  upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca, o čemu je govorio Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor, računovođe, advokati) o kojima su govorili Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.

Obuka je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.