Predstavljene Tipologije pranja novca

13 septembar 2019

 

Na radionici koju je u Nišu 3. septembra 2019. godine organizovala Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, okupljenim predstavnicima  represivnog dela sistema za borbu protiv pranja novca (sudova, osnovnih i viših tužilaštva, policije i poreske policije) predstavljene su Tipologije pranja novca.

Radionica je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Autori Tipologija govorili su prevashodno o tipologijama za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca, sektorskim tipologijama za finansijski i nefinansijski sektor, kao i o tipologijama pranja novca za trgovinu i tržište plemenitih metala.

Za organe iz represivnog dela sistema u borbi protiv pranja novca, tipologije treba da predstavljaju materijal koji će  olakšati otkrivanje i gonjenje različitih vidova krivičnog dela pranja novca;  ukazati na specifičnosti najkompleksnijih šema za pranje novca kojima se koriste organizovane kriminalne grupe;  pomoći organima da izvrše što adekvatniju prioritizaciju predmeta pranja novca na bazi informisanog pristupa i  omogućiti unapređenje postojećih ili izgradnju novih kurikuluma obuka.

Autori Tipologija su predstavnici Poreske uprave, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Komisije za hartije od vrednosti.

Tipologije pranja novca priređene su i objavljene u maju 2019. godine.