Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

04 oktobar 2019

    Subotica, 25. septembar 2019.

U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma.

Veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, koje su izdvojene kao prioritetne, odnose se na analizu stanja i vođenje podataka od strane relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebu da se uspostavi jedinstvena metodologija izrade izveštaja, uniformnih obrazaca za izveštavanje o predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma. 

Jedan od načina da se ovo postigne je uspostavljanje jedinstvenog sistema statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije – prijave sumnjive aktivnosti do presude.

Iz tog razloga, je organizovala skup namenjen predstavnicima tužilaštva, sudova i policije, u cilju podizanja nivoa njihovog znanja o jedinstvenoj metodologiji po kojoj će se izveštaj pripremati, ali i pratiti predmeti pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je održana u Subotici, 25. septembra 2019. godine, a Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), učesnicima iz Osnovnih javnih tužilaštava,  Osnovnih sudova, Viših sudova, MUP-a (Odsek za borbu protiv korupcije, Odsek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, Odsek za suzbijanje opšteg kriminaliteta) iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Subotice, Sombora i Kikinde, govorio je o Obrascima za praćenje predmeta pranja novca, načinama dostave podataka, potrebnim podacima ali i softverskoj aplikaciji za praćenje predmeta pranja novca.  

Radionica je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti, kao potrebnim se pokazalo da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za državne institucije na koji način da se vode statistički podaci za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podaci potrebni za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema.

Navedenim smernicama se usklađuje i usmerava rad na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma, kao i evidentiranje i razmena podataka koja za cilj ima jednoobrazno postupanje i pouzdaniju procenu efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenja Nacionalne procene rizika.

Podsećanja radi, Vlada Republike Srbije, sednici održanoj 3. maja 2019. godine, donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.