Saradnja sa organima drugih država

Uprava za sprečavanje pranja novca neguje i unapređuje bilateralne odnose sa finansijskoobaveštajnim službama država regiona.

 

Osim učestale razmene informacija i finansijskoobaveštajnih postaka, Uprava redovno učestvuje na sastancima po osnovu Protokola o saradnji finansijsko-obaveštajnih službi Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije u čijem radu učestvuje i Severna Makedonija.

Uprava održava bilateralne kontakte sa drugim finansijskoobaveštajnim službama kroz organizovanje studijskih poseta i stručnih sastanaka.

Takođe, Uprava ostvaruje uspešnu saradnju sa organima Sjedinjenih Američkih Država, kao što su Ministarstvo pravde SAD (program OPDAT) i Stejt department.

Ostvaruje se i značajna saradnja sa Međunarodnim nastavno-metodološkim centrom za finansijski monitoring ruske Federalne službe za finansijski monitoring (Rosfinmonitoring). 

 

 

Može vas zanimati i:

 

Program OPDAT Ministarstva pravde SAD

Međunarodni nastavno-metodološki centar za finansijski monitoring ruske Federalne službe za finansijski monitoring