pdf icon

Procena rizika - sažetak

Sažetak Nacionalne procene rizika iz 2018. godine

Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u RS

pdf icon

Nacionalna procena rizika od pranja novca u RS

Nacionalna procena rizika iz 2013. godine

Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u RS