Spisak kandidata za polaganje pismenog dela stručnog ispita u ispitnom roku maj, dana 29.05.2023. godine

16 Maj 2023

Obaveštavamo kandidate da će pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica biti održan 29.05.2023. godine sa početkom u 16 i 18 časova u velikoj sali na šestom spratu, zgrada u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo). Kandidati su podeljeni u dve grupe, shodno čemu je potrebno da provere tačno vreme polaganja. Spisak kandidata i njihovo vreme polaganja se nalazi u spisku u nastavku vesti.

 

Molimo kandidate da na polaganje dođu 15 minuta ranije.