Spisak kandidata koji su u septembarskom ispitnom roku (27.09.2021. godine i 30.09.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

04 oktobar 2021

Maja Popović

Nebojša Bjegović

Gordana Stošić

Danijela Pajović

Danijela Bisenić

Aleksandar Gardenin

Miroslav Radoičić

Igor Mirić

Srđan Korolija

Aleksandar Matanović

Sanja Ugrčić Pavlović

Petar Veličković

Andrijana Berak

Miloš Milenković

Miloš Ivaniš

Milan Crevar

Marija Vujičić

Biljana Živančević

Jovana Živković

Nataša Stamenković

Nenad Hinić
Vladislav Čale

Vesna Stojanović

Slavica Plazinić

Jelena-Ela Đukelić

 

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.