Spisak kandidata koji su u novembarskom ispitnom roku I (15.11.2021. godine i 18.11.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

19 novembar 2021

Slaviša Rakočević

Lozana Spasić

Jelena Malivuković

Biljana Marković

Milica Lazić

Maja Canić

Sanja Kitić

Marina Obradović

Aneta Bijelić

Biljana Filipović Nešić

Dragan Jugović

Brankica Vukašinović

Jelena Govedarica

Nikola Rajić

Verica Spasojević

Jelena Tokalić Stanojević

Svetlana Bjelica

Aleksandar Đurđević

Nikola Vrcelj

Miloš Vukmirković

Miroslava Milenković

 

 

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.