Spisak kandidata koji su u martovskom ispitnom roku položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

16 mart 2021

Dana 15.03.2021. održan je pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Imena kandidata koji su položili pismeni deo nalaze se u spisku. Obaveštavamo kandidate koji su položili pismeni deo ispita da će usmeni deo biti održan 17.03.2021. sa početkom u 16 časova u velikoj sali na šestom spratu u zgradi u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo).
Molimo kandidate da na polaganje dođu 15 minuta ranije.