Spisak kandidata koji su u junskom II ispitnom roku (21.06.2021. godine i 24.06.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

25 jun 2021

Ksenija Opačić

Jovana Pavlović

Marija Dimitrijević

Nikola Šuput

Maja Bukelić

Niko Crnogorac

Ivana Ostojić

Vladan Mladenović

LJiljana Mikić

Dragica Đogo

Jasmina Ostojić

Anita Arsić

LJubinka Belovuković

Jasmina Bjelić

Dajana Mandić

Aleksandra Karapandžić

Sandra Kararo Vukasović

Jelena Mitić

Jelena Starčević


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.