Spisak kandidata koji su u decembarskom ispitnom roku (16.12.2021. godine i 20.12.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

21 decembar 2021

Anamarija Zdravković

Sandra Milanović

Danilo Gašović

David Iliev

Vladimir Isakov

Kristijan Tot-Bagi

Jovanka Soković

Nikola Vuković

Bojana Perić

Sonja Šeša

Ivana Starčević


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.