Spisak kandidata koji su u aprilskom ispitnom roku roku (12.04. i 15.04.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

05 Maj 2021

Spisak kandidata koji su u aprilskom ispitnom roku roku (12.04. i 15.04.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
 
Zoran Zeljković

Marko Marinković

Mladen Tanović

Radojka Kukuruzović

Radmila Vuković

Emina Stojadinović

Nenad Vujović

Filip Filipović

Maja Stanišić

Boško Divljan

Olja Stojanović

Mladen Orlović

Ivana Stamenković

Aleksandra Božić

Ivana Vidojković

Mirjana Đorđević

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.