Spisak kandidata koji su položili pismeni deo stručnog ispita

19 februar 2021

Dana 18.02.2021. održan je pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Imena kandidata koji su položili pismeni deo nalaze se u spisku.


Obaveštavamo kandidate koji su položili pismeni deo ispita da će usmeni deo biti održan 23.02.2021. sa početkom u 16 časova u velikoj sali na šestom spratu u zgradi u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo). Molimo kandidate da na polaganje dođu 15 minuta ranije.