Pristup zasnovan na proceni rizika

05 oktobar 2020

 

Unapređenje znanja i veština svih institucija koje se nalaze u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, preduslov je uspeha u naporima svake države da se pranje novca i finansiranje terorizma iskoreni. Da bi se znanje unapredilo, Uprava za sprečavanje pranja novca je obezbedila prevod na srpski jezik niza publikacija koje će  biti stavljene na raspolaganje institucijama koje su deo sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od takvih publikacije je i publikacija koju je pripremi FATF-  Smernice o pristupu zasnovanom na proceni rizika – Računovodstvena profesija. 

Pristup zasnovan na proceni rizika (PR) ključan je za efikasno sprovođenje preporuka FATF. To znači da nadzorni organi, finansijske institucije i samostalne profesionalne računovođe otkrivaju, procenjuju i razumeju rizike od pranja novca i finansiranja terorizma (PN/FT) kojima su izloženi i sprovode najprikladnije mere ublažavanja. Ovakav pristup omogućava im da usmere svoje resurse tamo gde su rizici veći.

Smernice FATF za PR imaju za cilj da podrže procenjivanje rizika uzimajući u obzir nacionalne procene rizika od PN/FT i pravni i regulatorni okvir za SPN/SFT. Smernice uključuju opštu prezentaciju PR i obezbeđuju posebne smernice za računovodstvenu profesiju i nadzorne organe. Razvijene su u partnerstvu sa stručnjacima iz ove profesije, kako bi odražavale stručnost i primere dobre prakse iz ove oblasti.

Smernice ističu važnost negovanje i promocija kulture poštovanja propisa kao osnovnu poslovnu vrednost. Smernice posebno ukazuju da računovođe treba da osmisle svoje politike i postupke tako da nivo inicijalnih i stalnih mera provere poslovanja stranke obuhvataju i rizike za SPN/SFT kojima su izloženi. S tim u vezi, objašnjavaju se obaveze računovođa u pogledu identifikacije i verifikacije informacija o stvarnom vlasništvu i daju se primeri standardnih, pojednostavljenih i poboljšanih mera provere poslovanja stranke zasnovanih na riziku za SPN/SFT.

Pored ovoga, Smernice sadrže i deo za nadzorne organe u računovodstvenoj profesiji i ističu ulogu samostalnih regulatornih tela (SRT) u kontroli i monitoringu. U ovom delu, objašnjen je pristup nadzoru zasnovan na proceni rizika kao i nadzor nad pristupom zasnovanim na proceni rizika davanjem posebnih smernica o uslovima za licenciranje ili registraciju za računovodstvenu profesiju, mehanizmima za terensku i kancelarijsku proveru, sprovođenju zakona, smernice, obuku i vrednost razmene informacija između javnog i privatnog sektora.

Smernice takođe naglašavaju važnost nadzora primene propisa o stvarnom vlasništvu i nominalnom direktoru/akcionaru. Podvlači se kako okviri za nadzor mogu pomoći da se utvrdi da li računovođe održavaju tačne i ažurne informacije o stvarnom vlasništvu pravnih lica i pravnih aranžmana i da li se blagovremeno stavljaju na raspolaganje nadležnim organima, kada je to potrebno.

Prevod publikacije je obezbeđen kroz projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranje novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.