Obaveštenje vezano za FATCA propis

12 Maj 2021

Uprava za sprečavanje pranja novca je nadležni organ Republike Srbije za izvršavanje obaveza predviđenih Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa (u daljem tekstu: FATKA Sporazum).

Početak zvaničnog izveštavanja ka nadležnom organu SAD - Službi internih prihoda (IRS), prema FATKA Sporazumu trebalo je da počne u septembru 2020. godine. Međutim, Uprava je na inicijativu finansijskog sektora koji se pokazao nespremnim za početak izveštavanja, kao i zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, već dva puta odložila početak zvaničnog izveštavanja ka IRS-u.

Ovim putem vas obaveštavamo da će početak zvaničnog izveštavanja ka IRS-u početi u septembru 2021. godine.

S tim u vezi, Uprava je razvila tehničku aplikaciju koja će omogućiti dostavljanje podataka IRS u skladu sa FATKA Sporazumom i Aranžmanom potpisanim između Uprave za sprečavanje pranja novca i IRS u martu 2020. godine.

Potrebno je da sve finansijske institucije koje su zadužene za dostavljanje potrebnih podataka izvrše probu navedene aplikacije kako bi blagovremeno bile pripremljene za zvanično testiranje koje je planirano za prvu nedelju juna 2021. godine. Probu navedene aplikacije potrebno je izvršiti najkasnije do 31. maja 2021. godine i dostaviti sve potrebne podatke u skladu sa Sporazumom počevši od 2014. godine zaključno sa krajem 2020. godine.

Naglašavamo da podaci koji se u tom slučaju budu dostavljali moraju biti potpuni i tačni jer će isti biti predmet razmene prilikom zvaničnog testiranja predviđenog za početak juna 2021. godine.
Naglasak na potpunosti i tačnosti podataka koji su budu dostavljali početkom juna 2021. godine je od izuzetnog značaja jer će isti biti zvanično dostavljeni u septembru 2021. godine IRS-u. Period nakon zvaničnog testiranja (jun) do početka zvaničnog izveštavanja IRS-a (septembar) će biti iskorišćen samo radi eventualnih ažuriranja podataka u smislu dopuna i otklanjanja evetualnih grešaka.

Podsećamo vas da je izvršavanje obaveza predviđenih FATKA Sporazumom od izuzetne važnosti, pre svega zbog strogih sankcija za finansijske institucije u odnosu na koje IRS utvrdi da je došlo do značajne neusaglašenosti, odnosno do značajnog nepoštovanja obaveza pribavljanja i razmene potrebnih podataka.

Molimo finansijske institucije da u što kraćem roku kontaktiraju nadležne službenike Uprave na brojeve telefona 011/735 90 64 i 011/735 90 65 kako bi se upoznali sa tehničkim aspektima aplikacije i pravilno izvršili testiranje.