Do kraja septembra Ažurirana nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

27 april 2021

Ažurirana Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma treba da doprinese objektivnoj proceni  rizika u Srbiji u skladu sa metodologijom Svetske banke i da utvrdi eventualno postojanje novih, istaknuto je na sastanku u Privrednoj komori Srbije (PKS). Udruženje finansijskih institucija PKS pruža podršku u izradi ovog strateškog dokumenta u koordinaciji svih predstavnika, organizacija i udruženja iz privatnog sektora sa ciljem da se rizici od pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije objektivno procene.

Na sastanku obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i nadležnih organa, u PKS, nacionalni koordinator celokupnog procesa izrade procene rizika Jelena Pantelić iz Uprave za sprečavanje pranja novca, predstavila je metodologiju rada, dogovorena je i dinamika budućih aktivnosti na ažuriranju nacionalnih procena rizika.

Zaključeno je da će obveznici Zakona i ovaj put imati priliku da iznesu svoje ocene o rizicima od pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije. Cilj svih aktivnosti je da konačna ocena rizika bude zajednički rezultat rada svih institucija iz privatnog i javnog sektora i da se na ovaj način nastavi dalje jačanje javno privatnog partnerstva, saglasni su učesnici sastanka.

Članice Privredne komore, koje su obveznici Zakona su iz Udruženja finansijskih institucija, Udruženja za trgovinu, Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti.