APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Poseta Komiteta UN za borbu protiv terorizma, 18 - 21. mart 2013. godine

Poseta Komiteta UN za borbu protiv terorizma, 18 - 21. mart 2013. godine

22-Mar-2013 12:10:52

Komitet Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija za borbu protiv terorizma (SB UN CTC) boravio je u poseti Republici Srbiji od 18. do 21. marta 2013. godine.

Tokom posete održan je niz sastanaka na kojima je razgovarano o mnogim temama sa predstavnicima brojnih državnih organa, među kojima su najznačajnije bile: borba protiv terorizma, državni organi zaduženi za sprovođenje zakona, međunarodna pravna saradnja.

Eksperti Komiteta razgovarali su sa predstavnicima Uprave na temu finansijskog prava i prakse. Uprava je Zakonom nadležna za sprovođenja mera i radnji kako u  sprečavanju pranja novca tako i u borbi protiv terorizma. Tokom sastanka sa predstavnicima Uprave obrađene su teme koje se odnose na neprofitne organizacije i njihovu zloupotrebu za finansiranje terorizma, mogućnosti zamrzavanja imovine u cilju sprečavanja finansiranja terorizma, kao i elektronski transfer novca i prenos novca preko granice.

Svrha posete je da se ocene postignuti rezultati u primeni rezolucija SB UN koje se odnose na označavanje terorista i terorističkih grupa i sprečavanje finansiranja terorizma. Komitet će pre svega proceniti postignute rezultate u primeni Rezolucije 1373  i dati eventualne preporuke kako bi se postigla što bolja i efikasnija implementacija rezolucije. Takođe komitet će razmatrati da li Republika Srbija raspolaže dovoljnim stručnim i tehničkim kapacitetom kako bi pomogla drugim državama članicama prilikom uvođenja i primene rezolucije u njihov sistem.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca