APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Indikatori

Indikatori
Datoteke za preuzimanje

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva972KB.pdf
Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u javnobeležničkim poslovima646KB.pdf
Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT373KB.pdf
Indikatori za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti (juli 2019)1685KB.pdf
Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za revizore), januar 2019. godine. 1584KB.doc
Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za računovođe), decembar 2018. 1577KB.doc
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i kastodi banke75KB.doc
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)84KB.doc
Indikatori za banke od 1. oktobra 2014. godine1586KB.doc
Indikatori za agente za prenos novca od 1. oktobra 2014. godine1569KB.doc
Indikatori - menjači-6.7.2009.102KB.pdf
Indikatori - društva za osiguranje 29.09.2011.112KB.pdf
Indikatori - nekretnine-6.7.2009.112KB.pdf
Indikatori - lizing-01.02.2010.85KB.pdf
Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (za faktoring društva), decembar 2018. godine 1581KB.doc
Indikatori - revizori-3.11.2010.99KB.pdf
Indikatori - pružanje jemstva-3.11.2010.85KB.pdf
Indikatori - poštanski saobraćaj-3.11.2010.88KB.pdf
Indikatori - poresko savetovanje-3.11.2010.90KB.pdf
Indikatori - dobrovoljni penzijski fondovi 03.10.2013.90KB.pdf
Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o PN ili FT kod priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama12KB.odt
Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije40KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca